Tag: eksamensangst

Terapi og behandlingsforløb

Jeg tilbyder terapi og behandlingsforløb til børn, unge og voksne:

• Krisehjælp og debriefing i forbindelse med en ulykke og/eller en voldsom oplevelse.
• Håndtering af stress, angst, tvangshandlinger, depression og sorg
• Håndtering af eksamensangst
• Støtte gennem livs-/udviklingskriser
• Parsamtaler
• Familiesamtaler
• Behandling af reaktioner på seksuelle overgreb
• Behandling af reaktioner på fysisk sygdom

Medlem af: • Dansk Psykolog Forening • Pædagogiske Psykologers Forening • Selskabet Interkulturel Psykologi

PSYKOLOG.CENTERINTERKULTURELPSYKOLOGI.DKDEVECI.DK

CVR.: 33130244 - © Copyright 2015, All Rights Reserved